Könyvtáraink

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum könyvtárainak online könyvtári katalógusa itt tekinthető meg.

Könyvtáraink weboldala: www.konyvtar.mmkm.huFelhívjuk Tisztelt Kutatóink figyelmét, hogy a 2015. április 15-től bezáró Közlekedési Múzeumban az Adattár, a Könyvtár és az Archívum szolgáltatásai ideiglenesen szünetelnek.
A kutatószolgálat újraindításának időpontját a későbbiekben honlapunkon közöljük.

Tisztelt Kutatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a múzeum 1142 Budapest, Tatai u. 13. alatti ARCHÍVUMA 2016. március 22-től – érvényes kutatási engedéllyel, előzetes időpont-egyeztetést követően – újra látogatható.
Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök: 10-16 óra között.

Az Adattár, a Fotóarchívum és a Könyvtár átmenetileg továbbra is zárva tart. Megértésüket köszönjük!


Könyvtáraink: 

Elektrotechnikai Múzeum könyvtára (1075 Budapest, Kazinczy u. 21.)

Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény könyvtára (1027  Budapest, Bem J. u. 20.)

Alumíniumipari Múzeum könyvtára (8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.)


A TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0018 „Tudásdepó-expressz”  - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - pályázat keretében a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum integrált könyvtárai ( A Közlekedési Múzeum Központi Könyvtára, a Műszaki Tanulmánytár Könyvtára valamint az Elektrotechnikai Múzeum Könyvtára) 27.865.310.- Forint összegű támogatást nyertek.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott segítséggel hatékony fejlesztést tudott mindhárom könyvtár elérni.

A könyvtárhasználók igényeit figyelembe véve felújítottuk olvasótermeinket, a csökkentlátók  helyzetének könnyítésére  új eszközöket szereztünk be.

A könyvtárakban megtartott tájékoztató foglalkozások elősegítették az informális tanulás lehetőségét, biztosítva az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapinformációk megszerzését.

A foglalkozások kiemelt célcsoportja a speciális tagozatú iskolások, hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek egyaránt.

Könyvtárainkat használó látogatóink számára a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben történő retrospektív állomány feldolgozással biztosítottuk dokumentumaink 24 órás távoli elérését.

Könyvtáraink katalógusai on-line elérhetők a: www.konyvtar.mmkm.hu  oldalon.

A könyvtári rendszerben történő keresés az alábbiak szerint történik:

Az on-line adatbázisra kattintva megnyílik a Szirén könyvtári keresőrendszer, melyben a keresés bárki számára egyszerűen lehetővé teszi, hogy a keresett dokumentumot több szempont szerint is fellelje.

Célszerű a kiválasztott dokumentum raktári jelzetét/leltári számát (mely a jobb/bal felső sarokban található) megjegyezni és azzal felkeresni könyvtárainkat a gyorsabb kiszolgálás érdekében. 

A három könyvtár állományát a múzeum dolgozóin kívül diákok, egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók és érdeklődő látogatók használják.

A könyvtárosok készséggel állnak az olvasók rendelkezésére, igyekeznek az önök munkáját, kutatásait segíteni.

Az alábbiakban szeretnénk rövid tájékoztató eligazítást adni könyvtárainkról:

Az MMKM Központi könyvtára

(A Közlekedési Múzeum felújítása miatt zárva)

A Közlekedési Múzeum több mint 100 ezer kötetes könyvtárral rendelkezik, és a Múzeum épületében található. A könyvtár a közlekedéstörténet, technikatörténet és ezek határterületeinek (statisztika, jog, közgazdaság, sport, földrajz, biográfia, történelem) magyar és idegen nyelvű szakirodalmát gyűjti. A szakkönyvek és szakfolyóiratok állományán kívül négy külön gyűjtemény tartozik ide: a menetrendek, üzleti jelentések, szabályzatok és díjszabások gyűjteménye.

A könyvtár 120 db. 1790 és 1850 között megjelent feldolgozott védett dokumentummal is rendelkezik.

Ezek témája:

 Széchenyi István könyvei, a Lánchíd építése, folyószabályozás és csatornatervek, a reformkori országgyűlések anyaga, az 1848-as kiadványok, az első magyar vasúti szakkönyv, útleírások, Horváth Mihály és Lónyay Menyhért művei…. stb.

Pld.:

  • Ercsi Dániel: Statistica: Elsö darab: Kozonseges statistica s Magyar ország statisticaja. Debreczen, 1814.
  • Erdélyi János: Nemzeti iparunk. Pest, Heckenast G., 1843.
  • Széchenyi István: Néhány szó a lóverseny körül. Pest, Heckenast G.,               1838.
  • Gerstner Ferenc: Két értekezés a terh’ szekerekről, utakról… Pest, Trattner K., 1828.
  • Vedres István: A Tiszát a Dunával öszve kaptsoló ujj hajókázható tsatorna… Szeged, 1805.
  • Mészáros Ignátz: Minden esetekre el-készült magyar szekretarius…. Pest, Trattner M., 1793.
  • Teleki Domokos: Egynéhány hazai utazások leírása… Bécs, 1796.
  • Győri Sándor: A’ Buda’s Pest közt építendő álló hídról. Pest, 1832. Beimel József betűivel.

Ezen kívül 40 darab 1850 előtti periodikával is rendelkezünk.

Pld.:

  • Budapesti Híradó 1845-1847.
  • Magyarkoronaországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap 1850-1851.

A könyvek csak helyben olvashatók.

A könyvtár ingyenesen használható, a dokumentumokról szolgáltatásként fénymásolatok kérhetők.

 

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefonszáma: 06-1-273-3840/118

alt


Az MMKM Elektrotechnikai Múzeum könyvtára

(1075 Budapest, Kazinczy u. 21.)

A könyvtár az erősáramú elektrotechnika és a kapcsolódó technikatörténet mellett gyűjti és feldolgozza az alaptudományok - matematika, fizika, természettudományok - témakörében megjelent magyar és külföldi könyveket, folyóiratokat, dokumentumokat, térképeket.

A több mint 12 ezer kötet könyv és 8 ezer kötet szakfolyóirat törzsanyaga a Magyar Elektrotechnikai Egyesület - fennállása óta gyűjtött - könyvtárának megmentett része, továbbá a Budapesti Elektromos Művek műszaki könyvtárának archív anyaga. Az állomány ajándékozások, hagyatékok és vásárlások útján állandóan gyarapszik.

A könyvtár olyan könyvritkaságokat is őriz, mint pl. Antonius le Grand az "Institutio Philosophiae Secundum Principia D. Renati Descartes: Nova Methodo Adornata & Explicata" (A filozófia megalapozása Renatus Descartes úr Principiája szerint.) című, 1678-ban Londonban megjelent műve, vagy Jedlik Ányos 1850-ben Pesten kiadott "Súlyos testek természettana" című könyve.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő - Szerda: 9.00 - 15.00
A könyvtár látogatása ingyenes.

Telefonszáma: +36/1-342-5750

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 alt

A TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0018 „Tudásdepó-expressz” pályázat keretében a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum három könyvtárát tudta hatékonyan fejleszteni.
A projekthez az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott segítséget  27 865 310 Forint összegű támogatással.


A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény Könyvtára

(1027 Budapest, Bem u. 20.)

 A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény Könyvtárában tematikailag helyet kap a vas-, és fémkohászat, az öntészet szakirodalmi anyaga – ugyancsak felosztva vas-, illetve fémönétszetre. A szűkebb szakmai körbe tartozó köteteket a hozzájuk kapcsolódó természettudományi és műszaki (pl. gépészeti, bányászati) munkák egészítik ki. A könyvtárban ipar- és üzemtörténeti munkák, Ganz Ábrahám és Mechwart András munkásságával kapcsolatos szakirodalom, a múzeum saját kiadványai, szakmai gyártmányismertetők és katalógusok is fellelhetőek.

A könyvtár kiemelkedő darabja közé tartozik néhány, az 1700– 1800-as évekből származó eredeti könyv.

A folyóirattár hozzávetőlegesen 850 folyóiratot tartalmaz

A könyvek csak helyben olvashatók.

A könyvtár ingyenesen használható, a dokumentumokról szolgáltatásként fénymásolatok kérhetők.

A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény Könyvtárának nyitva tartása:

Előzetes bejelentkezés alapján hétfő, szerda, péntek: 9.00 – 12.00

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény telefonszáma: +36/1-201-4370 

alt


Az Alumíniumipari Múzeum könyvtára

A könyvek, periodikák – magyar és idegen nyelvi anyag – a privatizációval megszűnt, átalakult vállalatoktól, bányáktól kerültek a múzeumba. Így a könyvtár gyűjteményének legnagyobb része az alumíniumiparhoz – Domony András és Geleji Sándor Alumínium kézikönyve -, az alumínium feldolgozásához kapcsolódik. A kohászat alapvető szakirodalma – Faller Károly Fémkohászati kézikönyve 1896, Diószeghy Dániel: Vaskohászati enciklopédia -, a bányászatról szóló művek, valamint geológiai munkák adják a gyűjtemény jelentős részét.

Kutatóknak is több könyvritkasággal szolgálunk, melyek közül kiemelkedő a Magyar Millennium alkalmából kiadott sorozat. Az 1896. évi Ezredéves kiállítás eredménye című kötetek – köztük a bányászatot bemutató – muzeális értékek. Megtalálhatjuk a könyvtárban Emich Gusztáv nyomdájában készült albumot az 1867-es „Párisi világkiállításról”. Ugyancsak a régi könyvek kategóriájába tartoznak az 1800-as években megjelent ipari és oktatástörténeti könyvek, füzetek. A gyűjtemény színvonalát emelik az orosházi I. Ferenc József Tanoncotthon kiállításán bemutatott szerszámok, kisgépek jegyzéke, amelyek eredetileg a Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum tulajdonában voltak.

A régió üzemeinek, gyárainak, bányáinak ún. vállalati irodalmából kaphat áttekintést az érdeklődő. Őrzi a könyvtár az ALUTERV-FKI kiadványait, közleményeit, évkönyveit. Töredékesen, de fellelhetők a Székesfehérvári Könnyűfémmű működésére vonatkozó szabályzatok, szerződések. A magyar mellett megtalálható számos idegen nyelvű szakkönyv is. Elsősorban az alumíniumiparhoz kapcsolódó orosznyelvű könyv mennyisége és értéke jelentős. Domináns a külföldi kiadványok között a melléküzemágak szakirodalma is. A teljesség igényével válogatott, az iparághoz kötődő konferencia anyag keresztmetszetét adja a magyar műszaki élet fejlődésének.

Helyet kapnak a polcokon selmeci bányaiskola, bányászati akadémia alapításáról, a hagyományokról szóló igen értékes és izgalmas kiadványok is.

alt

  Az oldal tetejéreAz oldal tetejére

Galéria