Ugrás a tartalomra

Gazdasági Osztályvezető

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2009-ben hét múzeum egyesítéséből jött létre, amelynek fő intézménye az 1899-ben alapított Közlekedési Múzeum, emellett több budapesti és vidéki múzeum is tagja az intézménynek. A megújuló Közlekedési Múzeum a 21. század által támasztott elvárásoknak való megfelelést tűzi ki célul; a nemzetközi múzeumi trendek követése, és az ezekhez való igazodás kiemelten fontos számunkra.

A céljaink megvalósítása érdekében megbízható, önálló és felelősségteljes munkatársat keresünk
GAZDASÁGI OSZTÁLYVEZETŐ
(gazdasági szakalkalmazott)
közalkalmazotti jogviszonyba!

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok ellátása
 • A bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
 • A pénzügyi nyilvántartások elkészítése, vezetése, pénzügyi beszámolók (költségvetési tervek és beszámolók) elkészítése
 • Az intézmény gazdálkodási feladatainak megvalósítása: bevétel-gazdálkodás, a költségvetési gazdálkodás tervezésének, ellenőrzésének és elemzésének biztosítása
 • Adóbevallások előkészítése, benyújtása
 • Részvétel a belső és külső ellenőrzések adatszolgáltatásaiban
 • A pénzügyi adminisztratív, szervezési, számviteli, könyvelési feladatok ellátása
 • A hatályos jogszabály szerinti ellenőrző munka megszervezése
 • Az osztály dolgozói munkájának érdemi és rendszeres ellenőrzése.

 

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és szakképzettség (közgazdász)
 • Mérlegképes könyvelői végzettség (elsősorban államháztartási szakon)
 • 3-5 éves vezetői gyakorlat
 • Irodai alkalmazások ismerete (pl.: Office, Adobe termékek)
 • Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
 • Önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség
 • Problémamegoldó és együttműködő készség

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A Forrás-program vagy más integrált könyvelési rendszer ismerete
 • 3-5 éves, költségvetési intézményben szerzett szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (amennyiben releváns)
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kérésének) másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy az önéletrajza megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önéletrajzban megadott adatait a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk pályázati anyagát a karrier@kozlekedesimuzem.hu címre

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elkötelezett a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósításában.