Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

 

Beszerzési referens

Igazgatósági támogató

Helpdesk munkatárs

Épületkarbantartó technikus

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

BESZERZÉSI REFERENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
az Intézmény beszerzési és közbeszerzési tevékenységének ellátása, piackutatás, fedezetigazolások bekérése, a döntés- és szerződés-előkészítés, teljesítések és kifizetések nyomon követése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség,
- beszerzési referens OKJ tanfolyami végzettség
- erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
Kompetenciák: önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- integrált könyvelési rendszer ismerete
- 3-5 éves, költségvetési intézményben szerzett szakmai gyakorlat
- beszerzési területen szerzett szakmai gyakorlat
- jogi asszisztensi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2017. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 11.

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

Szakmai és Tudományos Igazgatóság

IGAZGATÓSÁGI TÁMOGATÓ (IRODAVEZETŐ)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: a MMKM székhelye

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
az igazgatóság munkavállalóinak napi munkájához kapcsolódó teljes körű támogatás, naptárak és folyamatok nyomon követése, határidők figyelése, pénzügyi és humán adminisztráció, beérkező telefonok, posta és e-mailek kezelése és adminisztrációja, prezentációk, meeting anyagok és ri-portok készítése, utazások, találkozók és konferenciabeszélgetések szervezése

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a köz-művelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával össze-függő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
felsőfokú iskolai végzettség
kiemelkedő Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) kezelés
erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Szakmai tapasztalat: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 1-3 év
Kompetenciák: magabiztos szóbeli és írásbeli kommunikáció, kimagasló szervezői készség, önálló, megbízható, precíz, felelősség teljes munkavégzésre való képesség, problémamegoldó és együtt-működő készség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• angol és/vagy német nyelvtudás (középfok)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bi-zonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását köve-tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karri-er@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meg-hallgatás, döntés

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

ÉPÜLETKARBANTARTÓ TECHNIKUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
(a továbbiakban: MMKM) budapesti
telephelyei

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
épület és telephely karbantartás, épületgépészeti berendezések javítása, karbantartása, a Múzeum kezelésé-ben lévő telephelyek folyamatos felmérése, esetleges javítások megtétele

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalma-zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűj-teményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
karbantartási tevékenységhez kapcsolódó szakirányú középfokú végzettség


Kompetenciák:

önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség,
kezdeményező készség, problémamegoldó és együttműködő készség

erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány, mobilitás
• energetikai felülvizsgálatban szerzett tapasztalat
• beszállító management


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását köve-tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karri-er@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meg-hallgatás, döntés

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

HELPDESK MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
informatikai incidensek rögzítése, életútjának nyomon követése annak lezárásáig, informatikai eszközök, licencek naprakész nyilvántartása, informatikai eszközök átadás-átvételének dokumentálása, kiadott eszkö-zök kiszállítása, visszavett eszközök raktározása

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalma-zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűj-teményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
• középfokú szakirányú végzettség
• hálózati alapismeretek

Kompetenciák:
önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség, problémamegoldó és együttműködő készség, jó kommunikációs készség

erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 1-3 év
• szerver oldali informatikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását köve-tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karri-er@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés következik.