Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

kiállítás-szervező

munkakör betöltésére

közalkalmazotti jogviszonyba

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
4 hónapos próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

kiállítási tervek összeállítása a szakmai szervezeti egységekkel egyeztetve, az Intézmény állandó és időszaki kiállításainak előkészítése, együttműködve a tárgyi gyűjteményeket és dokumentumokat kezelő szervezeti egységekkel, a kiállítások megvalósításában résztvevő szervezeti egységek feladatainak koordinálása, az adminisztratív feladatok ellátása, az illetékes szervezeti egységekkel együttműködve a kiállításokba kerülő – külső fél tulajdonában lévő – műtárgyak kölcsönzésével kapcsolatos feladatok ellátása, javaslat összeállítása a kiállítások költségvetésére vonatkozóan a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve, a kiállítások kivitelezésével (építés, bontás, műtárgyszállítás stb.) kapcsolatos feladatok szervezése és koordinálása a Restaurátori és Regisztrációs Osztállyal együttműködve, közreműködés a kiállítások arculatának megtervezésében, a kiállítással kapcsolatos kiadványok előkészítésében, a múzeum statisztikai adatszolgáltatásának az összeállításában való részvétel, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs, koordinációs, nyilvántartási feladatok elvégzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• egyetemi/főiskolai végzettség (bölcsész)
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
• felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások), Adobe
• angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

 

Kompetenciák:

• elvárás a hazai kiállítási műtárgyvédelmi paraméterek és a nemzetközi kiállítástechnikai megoldások ismerete
• önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség,
• problémamegoldó és együttműködő készség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közgyűjteményben vagy egyéb kulturális intézményben szerzett szakmai tapasztalat
1-3 éves szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

______________________________________________________________________

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

informatikai csoportvezető

munkakör betöltésére

közalkalmazotti jogviszonyba

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
4 hónapos próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye és telephelyei

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az IT környezet stabilitásának, biztonságának és karbantartásának biztosítása
• Üzemeltetési feladatok megtervezése, összefogása (feladatok kiosztása, számonkérése, riportolás, fejlesztési javaslatok megtétele, stb.)
• Rendszeres üzemeltetési feladatok végrehajtása (Windows, Linux, virtuális környezet, hardver, hálózat, vírus és SPAM szűrés, mentés, stb.)
• Ügyféligények kielégítése (Windows 10 kliensek, alkalmazások, nyomtatók, mobiltelefonok, stb. karbantartása, hibajavítás, kérések teljesítése)
• Infrastruktúra fejlesztése, alkalmazások, rendszerek bevezetése
• Hibajegy-kezelő rendszer és szolgáltatásmenedzsment alapú működtetés
• Projektek IT támogatásának megtervezése, menedzselése

Pályázati feltételek:
• Legalább középfokú, szakirányú végzettség
• Minimum középfokú angol nyelvtudás
• Kliens és szerver oldali operációs rendszerek ismerete
• Hálózati ismeretek
• Irodai alkalmazások ismerete (pl.: Office, Adobe termékek)
• Erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
• Önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség
• Problémamegoldó és együttműködő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata
• nyelvvizsga bizonyítvány másolata
• szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kérésének) másolata
• pályázó nyilatkozata arról, hogy az önéletrajza megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önéletrajzban megadott adatait a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

_______________________________________________________

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Digitalizálási és Dokumentációs Főosztályon

könyvtáros, informatikus-könyvtáros

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony tervezett kezdete: 2018. december 3.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Műszaki Tanulmánytára 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, javaslattétel a könyvtári állomány restaurálására, a könyvtári állomány digitalizálásának előkészítése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
• Főiskola, vagy egyetemi szintű könyvtárosi/informatikus könyvtárosi végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és könyvtárosi szakirányú képesítés
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakkönyvtári szakmai gyakorlat
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), ennek igazolása államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal történhet,
- könyvtári állományok digitalizálása terén szerzett tapasztalat
- integrált könyvtári rendszerek ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2018. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

 

 

 

________________________________________________________________

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Közlekedési Muzeológiai Osztályon

vasúti muzeológus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony tervezett kezdete: 2018. december 3.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

a Közlekedési Muzeológiai Osztályhoz tartozó gyűjtemények (kiemelten a vasúti gyűjtemények) kezelésében, gyarapításában, fejlesztésében és tudományos feldolgozásában, a nyilvántartási feladatok ellátásában való közreműködés.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

                        

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség (közlekedésmérnök, vasúti szakterülethez kapcsolódó egyéb végzettség)
 • angol/német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban megszerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák: vasúti szakterületen szerzett gyakorlat, 1-3 év

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:       

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2018. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

 

 

 ___________________________________________________________________________


A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Közlekedési Muzeológiai Osztályon

városi közlekedési muzeológus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 

A közalkalmazotti jogviszony tervezett kezdete: 2018. december 3.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

a Közlekedési Muzeológiai Osztályhoz tartozó gyűjtemények (kiemelten a városi közlekedési gyűjtemény) kezelésében, gyarapításában, fejlesztésében és tudományos feldolgozásában, a nyilvántartási feladatok ellátásában való közreműködés.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség (közlekedésmérnök, vasúti szakterülethez kapcsolódó egyéb végzettség)
 • angol/német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban megszerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák: városi közlekedési szakterületen szerzett gyakorlat, 1-3 év

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:       

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2018. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

 

 

 ____________________________________________________________________________

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Restaurátori és Regisztrációs Osztályán

MŰSZAKI restaurátor

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony tervezett kezdete: 2018. december 3.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Tatai utcai telephelye (1142 Budapest, Tatai utca 13.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A múzeum nyilvántartásába tartozó eredeti kulturális javak, modellek, makettek tisztításával, konzerválásával, restaurálásával kapcsolatban felmerülő munkák elvégzése, részvétel a műtárgyraktárak rendjének folyamatos megtartásában, javításában

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú szakirányú végzettség                        
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
 • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében folytatott tárgyrestaurátor, illetve az Óbudai Egyetem veterán-gépjármű restaurátor szakmérnöki képesítés

angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves gyakorlat

 

Kompetenciák:

önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:       

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2018. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

 

 

 ______________________________________________________________________

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Digitalizálási és Dokumentációs Főosztályon

muzeológus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazotti jogviszony tervezett kezdete: 2018. december 3.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Műszaki Tanulmánytára 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:

A múzeum dokumentációs gyűjteményeinek nyilvántartási, gyarapítási, digitalizálási, feldolgozási feladatainak ellátása 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség (muzeológus/kulturális örökség tanulmányok szak)
 • angol/német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-       múzeumi dokumentációs területen szerzett szakmai gyakorlat

-       levéltári területen szerzett szakmai gyakorlat

-       1-3 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”


A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. december 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:       

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2018. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

 

 

 _______________________________________________________________

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

biztonsági referens

beosztás/munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM), 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Felügyeli a rendészeti dolgozók (portások, teremfelügyelők) munkáját, ellenőrzi biztonsági-vagyonvédelmi vonatkozásban az Intézmény létesítményeit, helyiségeit. Elkészíti a szakterületre vonatkozó szabályzatokat. Figyelemmel kíséri a külső szolgáltató által ellátott tűz- és munkavédelmi tevékenységet a szerződésben foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú, szakirányú végzettség
 • 1-3 éves szakmai gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Kompetenciák: önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség, problémamegoldó és együttműködő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.