Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

Fejlesztési projektmenedzser

Üzemeltetési menedzser

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet 

FEJLESZTÉSI PROJEKTMENEDZSER

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM), 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó feladatok:

• Általános projektmenedzsment – kiemelten az új Közlekedési Múzeum és az Innováció Háza beruházással kapcsolatos – feladatok ellátása
• Projektdokumentumok összeállítása,
• Tervezési és kivitelezési folyamatokkal összefüggésbe hozható ellenőrzési és projektirányítási feladatok ellátása,
• Kisebb léptékű tervezési feladatok önálló elvégzése.

Illetmény és juttatások:az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség (építész/belsőépítész)
• angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Kompetenciák:
• önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
• jó kommunikáció képesség,
• kreativitás,
• problémamegoldó és együttműködő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- szakmai gyakorlat 1–3 év
- alapszintű ArchiCAD ismeret
- design formatervezési gyakorlat
- megbízható számítástechnikai ismeret (MS Office, MS Project),
- „B" kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu – 2017. december 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

ÜZEMELTETÉSI MENEDZSER

beosztás/munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM), 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
• Biztosítja a létesítményüzemeltetési tevékenység (központi iroda, tagintézmények) zavartalan működését, az eszközök, gépek, berendezések üzembiztonságának szavatolását
• A létesítmények műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak koordinálása és ellenőrzése
• Karbantartók munkájának operatív irányítása, folyamatos követése, ellenőrzése, számonkérése, karbantartási feladatok szervezése
• Üzemfenntartási és energetikai feladatok ellátása, gazdaságos üzemeltetés biztosítása
• Elkészíti az éves szintű költségtervet, felelős a havi szintű kezeléséért és ellenőrzéséért
• Részvétel a beruházások előkészítésében és lebonyolításában
• Vállalkozói ajánlatok bekérése, szerződések előkészítése
• Folyamatos kapcsolattartás az alvállalkozókkal, a szerződött feladatok elvégzésének ellenőrzése, teljesítési igazolások kiadása
• Kapcsolattartás szakhatóságokkal, hatóságokkal, közműszolgáltatókkal, levelezések bonyolítása

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek: 
• szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség és szakképzettség (műszaki vagy gazdasági felsőfokú), mérnök vagy közgazdász
• 3 éves üzemeltetési és menedzseri gyakorlat
• „B” kategóriás jogosítvány
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), ennek igazolása államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal történhet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, szakmai koncepció, adatkezelési nyilatkozat


A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu – 2017. december 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 11.