Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

Pályázati felhívás

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

KULTURÁLIS MENEDZSER

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
4 hónapos próbaidővel
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
(a továbbiakban: MMKM) székhelye

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
A múzeumi projektmenedzsment feladatok ellátásának hatékony támogatása, a múzeum projektjeihez kapcsolódó kisebb feladatok, alprojektek menedzselése. Projektekhez, illetve alprojektekhez tartozó dokumentációk pontos vezetése, valamint projektanyagok, prezentációk, jelentések elkészítése, a projektek során felmerülő kockázatok figyelése, jelzése, megoldási stratégiák kidolgozása, a projektek ütemtervezése és nyomon követése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• egyetemi/főiskolai végzettség (mérnök / közgazdász / bölcsész)
• erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
• felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• megbízható számítástechnikai ismeret,
• kiegészítő szoftverismeret (pl. MS Access)
• angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• „B” kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély
• hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves gyakorlat)

Kompetenciák:
• önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség, kreativitás,
• problémamegoldó és együttműködő készség, jó kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”


A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2018. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

________________________________________________________________

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

biztonsági referens

beosztás/munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM), 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Felügyeli a rendészeti dolgozók (portások, teremfelügyelők) munkáját, ellenőrzi biztonsági-vagyonvédelmi vonatkozásban az Intézmény létesítményeit, helyiségeit. Elkészíti a szakterületre vonatkozó szabályzatokat. Figyelemmel kíséri a külső szolgáltató által ellátott tűz- és munkavédelmi tevékenységet a szerződésben foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet.

Pályázati feltételek:

  • legalább középfokú, szakirányú végzettség
  • 1-3 éves szakmai gyakorlat
  • „B” kategóriás jogosítvány
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Kompetenciák: önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség, problémamegoldó és együttműködő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

________________________________________________________________ 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

a Restaurátori és Regisztrációs Osztályán

MŰSZAKI restaurátor

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

4 hónapos próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Tatai utcai telephelye (1142 Budapest, Tatai utca 13.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A múzeum nyilvántartásába tartozó eredeti kulturális javak, modellek, makettek tisztításával, konzerválásával, restaurálásával kapcsolatban felmerülő munkák elvégzése, részvétel a kulturális javak szállításához kapcsolódó csomagolásban és anyagmozgatásban, a műtárgyraktárak rendjének folyamatos megtartásában, javításában, restaurálásra, felújításra átvett kulturális javak állapotfelmérésében való közreműködés, a kulturális javak restaurálás utáni minősítése, műszaki-szakmai átvételükben való közreműködés.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú szakirányú végzettség                       
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
  • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében folytatott tárgyrestaurátor, illetve az Óbudai Egyetem veterán-gépjármű restaurátor szakmérnöki képesítés angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves gyakorlat

Kompetenciák:

önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációk jegyzéke, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:                      

elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés. A foglalkoztatás módja lehet: határozott idejű vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.