Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

Pályázati felhívás

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet

biztonsági referens

beosztás/munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM), 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Felügyeli a rendészeti dolgozók (portások, teremfelügyelők) munkáját, ellenőrzi biztonsági-vagyonvédelmi vonatkozásban az Intézmény létesítményeit, helyiségeit. Elkészíti a szakterületre vonatkozó szabályzatokat. Figyelemmel kíséri a külső szolgáltató által ellátott tűz- és munkavédelmi tevékenységet a szerződésben foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább középfokú, szakirányú végzettség
 • 1-3 éves szakmai gyakorlat
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

Kompetenciák: önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség, problémamegoldó és együttműködő készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet a Fejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságon

recepciós

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Érkező vendégek fogadása, központi telefonos megkeresések során üzenetek átvétele és továbbítása, tárgyalók foglalása, előkészítése megbeszélésekre, workshopokra, szkennelés, másolás, nyomtatás a munkatársak és az ügyfelek részére, tárgyalók rendben tartása, takarítás felügyelete, adminisztrációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                    

Pályázati feltételek:

 • középfokú iskolai végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret ((Word, Excel, Outlook)
 • középfokú angol nyelvvizsga
 • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

Kompetenciák:

Kiváló kommunikációs és szervezői képesség, problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás, szabályok betartásának és betartatásának képessége

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet a Beszerzési és Eszközgazdálkodási Osztályon

projekt pénzügyi támogató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)

A munkakörbe tartozó feladatok:

kötelezettség-vállalások előkészítése, teljesítések nyomon követése, beszerzések lebonyolítása, projekt megvalósítás pénzügyi lebonyolítása, bejövő és kimenő számlák kezelése, ellenőrzése, nyilvántartása, a múzeum gazdasági működését érintő analitikák, nyilvántartások vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

Kompetenciák:

önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-   minimum 3 év költségvetési szervezetnél szerzett szakmai gyakorlat

KIRA, MÁK, E-adat programok/felületek ismerete, FORRÁS SQL ismerete, projekt megvalósításban szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés. A foglalkoztatás módja lehet: határozott idejű vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.